Hop til indhold

 

Oplægsholder: Jens Jørgen Hansen.

Målrettet til: De gymnasiale uddannelser.

Om oplægget

Digitale tekster på fagportaler sætter en ny ramme for læsning og læring i gymnasiet. Digital læsning kan ses som en særlig disciplin, hvor elever kan udnytte forskellige læsestrategier i deres læsning.

I dette oplæg for du viden om, hvad der kendetegner digitale tekster og deres potentialer og udfordringer. Du får også indsigt i, hvad læsestrategier er og hvordan der kan undervises i dem. Oplægget vil endvidere diskutere om kendskab til læsestrategier er tilstrækkelig i forhold til at udvikle god og effektiv læseforståelse. 

Om oplægsholderen

Jens Jørgen Hansen et lektor ved Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet.

Jens forsker i læring, literacy og læremidler. Han er særlig optaget af, hvordan digitalisering udfordrer og skaber nye muligheder for læring og undervisning, og hvordan man kan styrke læreres didaktiske kompetencer i en digital verden. Han har senest været med til at udgive Digital læsedidaktik (2015), Didaktik, design og digitalisering (2016) og Digital skrivedidaktik (2018).