Hop til indhold

 

Oplægsholder: Ole Sejer Iversen og Michael Hjardgaard Andresen. 

Målrettet til: Alle.

Om oplægget

Makerspaces inddrager eleverne i undervisningen på måder, som understøtter elevernes fejlmodighed, tro på egne evner, kritiske tænkning og evne til samarbejde. Omvendt giver teknologiforståelse eleverne konstruktive og kritiske kompetencer i og med digital teknologi.

Oplægget stiller skarpt på, hvordan making og teknologiforståelse kan indgå i en symfonisk relation i undervisningen. Det er på en gang sjovt og lærerigt for elever - og også for deres undervisere.

Om oplægsholderen

Professor Ole Sejer Iversen er leder af Center for Computational Thinking og Design på Aarhus Universitet. Ole har igennem en årrække forsket i makerspaces i folkeskolen og var i 2018 i formandskabet for den ekspertskrivegruppe, der udviklede forsøgsfaget i teknologiforståelse.