Hop til indhold

 

Oplægsholder: Anne Mangen.

Målrettet til: Ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Om oplægget

Stadigt mere læsning sker på skærm, og både skærme og papirbaserede medier har brugsegenskaber, som påvirker læsningen.

I dette oplæg vil Anne Mangen fokusere på en type læsning, som er kommet under pres pga. digitalisering: læsning af længere, sammenhængende tekster som for eksempel romaner.

Fra læseforskning ved vi meget om, hvor vigtig læsning af længere tekster er for at styrke læsefærdigheder og træne koncentration, kritisk tænkning, empati, perspektivtagning og forestillingsevne. Med udgangspunkt i nyere forskning på feltet vil Anne Mangen argumentere for vigtigheden af et nuanceret læsebegreb, hvor viden om forskellige medier og modaliteters brugsegenskaber bliver lagt til grund for en balanceret brug af forskellige medier og teknologier i undervisningen.

Om oplægsholderen

Læs mere om Anne Mangen her (researchgate.net)