Hop til indhold

 

Oplægsholder: Helle Bundgaard Svendsen.

Målrettet til: Ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Om oplægget

I dette oplæg får du indsigt i, hvordan vi i Projekt Læsesucces, har arbejdet med at udvikle en mentorfunktion til dobbeltudfordrede ordblinde elever. Det vil sige ordblinde elever, hvis forældre har svært ved at hjælpe dem med lektier hjemme.

Mentoren er bindeled mellem barnet og de voksne, f.eks. faglærere og forældre.

Oplægget giver inspiration til, hvordan man helt konkret kan arbejde med en mentorfunktion og præsenterer også en række materialer, som er udviklet i projektet.  

Om oplægsholderen

Helle Bundgaard Svendsen er ph.d. og lektor på læreruddannelsen, VIA University College.

Hun er som uddannelsesforsker tilknyttet VIAs Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse, programmet for Sprog & Literacy, samt Nationalt Videncenter for Læsning.

Helle forsker i, hvordan ordblinde elevers faglige udbytte og deltagelse i fagene kan styrkes og har særligt fokus på ordblinde elevers anvendelse af læse- og skriveteknologi til skrivning og læsning.