Hop til indhold

 

Oplægsholdere: Margit Holm Basse og Mumiah Rasmusen.

Målrettet til: Grundskole.

Om oplægget

Hvordan arbejder man med teknologiforståelse som enten fag eller som del af andre fag i skolen? Og hvordan oplever lærerne elevernes forståelse af teknologi og digitale dannelse efter det treårige forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens undervisning?

Med afsæt bl.a. i de 110 undervisningsforløb, som ligger på tekforsøget.dk får du indsigt i 46-forsøgskolers erfaringer med at undervise i teknologiforståelse.

Om oplægsholderne

Margit Holm Basse

Margit Holm Basse er konsulent på Københavns Professionshøjskole og national projektleder af ”Forsøg med teknologiforståelse”, som blev gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet af et konsortium bestående af samtlige danske professionshøjskoler og Rambøll.

Margit udvikler og tilrettelægger skræddersyet kompetenceudvikling, der passer til skoler og institutioners behov, herunder forløb om teknologiforståelse, naturfag og den sproglige dimension. 

Mumiah Rasmusen

Mumiah Rasmusen er afdelingsleder i udskolingen på Vesterbro Ny Skole i København, hvor de netop påbegyndt en toårig kompetenceudvikling i teknologiforståelse i samarbejde med A.P. Møller Fonden, Københavns professionshøjskole og Københavns kommune.

Mumiah har videre erfaring med teknologiforståelse fra det nationale ”Forsøg med teknologiforståelse” som afdelingsleder på Antvorskov Skole i Slagelse, der var en del af forsøget i alle tre år.

Mumiah arbejder i hverdagen med at skabe ”En god skole for alle” gennem lige og ligeværdige deltagelsesmuligheder for eleverne i lærings- og ungefællesskaberne, hvor bl.a. læring i teknologi og teknologiforståelse kan skabe et fælles rum for elever med forskellige forudsætninger.