Hop til indhold

 

Oplægsholder: Laura Girotti og Tine Høtbjerg Henriksen.

Målrettet til: Studieadministration.

Om oplægget

Styrelsen for It og Læring (STIL) indsamler løbende data om erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser fra institutionerne. Data om elevtal, elevtrivsel, karakterer, fravær og meget mere, udstilles i ministeriets datavarehus på uddannelsesstatistik.dk.

Få indsigt i processen med databehandling fra data indberettes til STIL til de udstilles i nøgletalsvisninger og excel-visninger i datavarehuset. Oplev også hvordan din institution kan få mere glæde af de data, der bliver udstillet i datavarehuset.

Om oplægsholderne

Laura Girotti er chefkonsulent i Styrelsen for It og Læring i Kontor for Data på Ungdomsuddannelser og VEU. Laura har mange års erfaring med data om erhvervsuddanneser og er Product Owner på området. Hun har desuden erfaring med de mere tværgående elevtal og har også tidligere arbejdet med data om VEU-området.

Tine Høtbjerg Henriksen er chefkonsulent i Styrelsen for It og Læring i Kontor for Data på Ungdomsuddannelser og VEU. Tine har i de seneste år særligt fokuseret på arbejdet med data på det gymnasiale område og er Product Owner på området. Hun har også erfaring med mere tværgående analyser, herunder BUVMs profilmodel.

Laura og Tine har sammen med gode kolleger i en årrække arbejdet sammen om at integrere elevdata på tværs af uddannelser.