Hop til indhold

 

Oplægsholdere: Thomas Jakobsen og Margit Holm Basse.

Målrettet til: FGU (Forberedende grunduddannelse).

Om oplægget

Digital dannelse indgår som en del af alle fag og faglige temaer på FGU.

Hvad kan alle de andre fag lære af teknologiforståelse? Denne session undersøger hvordan teknologforståelse kan understøtte arbejdet med digital dannelse samtidig med at der arbejdes praksis- og helhedsorienteret på tværs af fagrækken i FGU. 

Om oplægsholderne

Thomas Jakobsen

Thomas Jakobsen er læringskonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med fag og faglige temaer på FGU som arbejdsområde. Thomas arbejder blandt andet med understøttelse af undervisning i digital dannelse på FGU og tilretning af Cybermissionen i forhold til FGU. I sin fritid er han tilknyttet et MakerSpace på Taastrup Ungdomsskole.

Margit Holm Basse

Margit Holm Basse er konsulent på Københavns Professionshøjskole og national projektleder af ”Forsøg med teknologiforståelse”, som blev gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet af et konsortium bestående af samtlige danske professionshøjskoler og Rambøll.

Margit udvikler og tilrettelægger skræddersyet kompetenceudvikling, der passer til skoler og institutioners behov, herunder forløb om teknologiforståelse, naturfag og den sproglige dimension.