Hop til indhold

En særlig udfordring på EUD er alle overgange i uddannelsesforløbet. I denne session stiller vi spørgsmålet: Kan digitale løsninger bidrage til en rød tråd fra start til slut? Mere specifikt kommer vi ind på:

  • Kan anvendelse af App’s som digitalt værktøj styrke kommunikationen mellem oplæringsvirksomhed, skole og elev/lærling?
  • Hvor langt er vi i udviklingen af digitale løsninger på obligatorisk dokumentation (erklæring om oplæring, skolevejledning, den personlige uddannelsesplan m.m.)?
  • Hvordan tænkes uddannelsesbogen ind i en digital udgave?

I sessionen skal vi også høre fra tre projekter, som har arbejdet med spørgsmålene: kan en digital logbog skabe øget transfer mellem skole og praksis? og hvordan kobles dyb læring med praksis for eleverne. Vi skal høre deres erfaringer med implementering af en digital logbog.

Om oplægsholderen

Opdateres.