Hop til indhold

 

Oplægsholder: Casper Madsen og Stine West Dyhr.

Målrettet til: Ledelse. 

Om oplægget

I Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen skal digitalisering og nye teknologier understøtte en politisk ambition om kreativ, problembaseret og elevdrevet læring. Det kræver nye kompetencer, nye læringsrum og en bagvedliggende infrastruktur.

Kommunen arbejder med klare mål, kapacitetsopbygning på skolerne og et skærpet ledelsesfokus. Derudover samarbejdes med virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at koble teknologi og læringspraksis på nye måder.

Om oplægsholderne

Casper Madsen

Casper er skoleleder på Læringshuset i Hedehusene, en nybygget, femsporet skole, hvor al undervisning er projektbaseret. Teknologi og digitalisering er en vigtig del af realiseringen af en projektbaseret skole, hvor eleverne uddannes til fremtidens samfund. 

Stine West Dyhr

Udviklingschef Stine West Dyhr fra skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune er ansvarlig for udmøntning af visionen om Fremtidens Skole i kommunens skolevæsen, herunder arbejdet med teknologi og digital dannelse.