Hop til indhold

 

Oplægsholdere: Casper Waldemar Hald, Allan Kruse og Christine Bernt Henriksen.

Målrettet til: Erhvervsuddannelser.

Om oplægget

Er vores erhvervsuddannelser parate til den udvikling og de krav som den digitale udvikling og den grønne omstilling stiller? Fra 2035 er det eksempelvis forbudt med benzin- og dieselbiler og de nye biler kører ikke bare på el, men er også gennemdigitaliserede. I byggebranchen fylder eksempelvis 3D print mere og mere og også landbruget bliver mere digitalt.

Det er bare få eksempler på udvikling, som stiller nye krav til de kompetencer erhvervslivet efterspørger og som erhvervsuddannelserne skal kunne understøtte. I denne session diskuterer vi, hvad der skal til for, at vores erhvervsuddannelser fortsat kan modsvare kompetencebehovet i samfundet. 

Om oplægsholderne

Casper Waldemar Hald

Casper er analytiker og projektleder i Tænketanken Mandag Morgen.

Casper interesserer sig for udviklingen af det danske arbejdsmarked, særligt hvordan private og offentlige aktører kan arbejde sammen for at klæde fremtidens generationer på til et rummeligt arbejdsmarked i forandring og sikre et erhvervsliv, som har adgang til arbejdskraft med relevante kompetencer og uddannelser.

I løbet af det seneste år har Casper arbejdet med projektet Fremtidens grønne arbejdsmarked, hvor Tænketanken Mandag Morgen og CONCITO har undersøgt, hvordan vi får skabt et arbejdsmarked, som sikrer, at de danske klimaambitioner kan nås. Herunder et arbejdsmarked med de rette hænder og kompetencer.

Allan Kruse

Allan er direktør på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. 

Allans fokusområder i samtalen vil være på Teknologi- og dataforståelse, håndværkeren som ”cyborg”, generiske kompetencer og simulering i stedet for udstyrsræs.

Christine Bernt Henriksen

Christine er chefkonsulent i Dansk Industri.

Christine sidder med politikudvikling på VEU-området og i VEU-rådet. Derudover arbejder hun med den grønne omstilling i forhold til kompetencebehov hos ufaglærte og faglærte samt digitaliseringsområdet.