Hop til indhold

 

Oplægsholder: Peder Møgelvang Pedersen og Jesper Vedel Bertelsen.

Målrettet til: FGU (Forberedende grunduddannelse).

Om oplægget

I oplægget bliver du præsenteret for erfaringer fra tre kompetenceudviklingsforløb, som UCL har lavet i samarbejde med to FGU institutioner. I forløbene var der fokus på, hvordan digitale teknologier, lærerens it-didaktik og digitale kompetencer kan understøtte anvendelsen af it i undervisningen. Forløbene var målrettet institutionernes ressourceteams og mere specifikt de lærere, som havde fået rollen som digitale fyrtårne inden for digitale teknologier, it- didaktik og digital læring.

Derudover præsenteres en struktur for, hvordan man kan arbejde strategisk med digitalisering i FGU. 

Om oplægsholderne

Peder Møgelvang Pedersen

Peder Møgelvang Pedersen er lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Peder varetager opgaver inden for kompetenceudvikling, undervisning og digitaliseringsprojekter. Han er særlig optaget af spændingsfeltet mellem digitale teknologier, didaktisk design og læring, samt hvordan digital omstilling skaber nye digitale formater.

Jesper Vedel Bertelsen

Jesper er lektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor han bl.a. varetager intern og ekstern kompetenceudvikling af undervisere inden for didaktisk design, it-didaktik og digitalisering af undervisning.

Jesper er særligt optaget af, hvordan digitale teknologier kan bidrage til læring i samspillet med didaktik.