Hop til indhold

 

Oplægsholder: Niels Vinther.

Målrettet til: De gymnasiale uddannelser.

Om oplægget

Der er kommet en ny, revideret vejledning til det digitale kompetenceområde i gymnasiet. I dette oplæg vil du blive præsenteret for væsentlige dele af vejledningen og du får eksempler på, hvordan den kan bruges både strukturelt og i praksis, så vi kan gøre eleverne klar til en digital verden. 

Om oplægsholderen

Niels Vinther er ansat i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvor han arbejder som fagkonsulent i geografi, naturgeografi, geovidenskab, NV og med ansvar for naturvidenskab generelt.

Han har stor erfaring med inddragelse af digitale værktøjer i undervisningen og har holdt mange kurser med fokus på både specifikke digitale værktøjer og digital dannelse.