Hop til indhold

 

Oplægsholder: Sigrid Knap.

Målrettet til: Pædagogisk personale, ledere og konsulenter på dagtilbudsområdet.

Om oplægget

I den faglige samtale drøfter vi nogle af de emner og dilemmaer, som har været belyst i oplægget af Stine Liv Johansen samt af Pelle Ussing og Christian Klein.

Vi stiller skarpt på, hvordan arbejdet med digitale teknologier i dagtilbud kan praktiseres og understøttes, hvordan arbejdet med digitale teknologier kan ses i sammenhæng med det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan, samt hvordan det pædagogiske personales kompetencer inden for området understøttes, med afsæt i paneldeltagernes praksiserfaringer og perspektiver.  

Om oplægsholderen

Sigrid Ingeborg Knap, Faglig leder for dagtilbud, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet

- sammen med paneldeltagerne Stine Liv Johansen, Pelle Ussing og Christian Klein.