Hop til indhold

 

Oplægsholder: Amina Sabah Karim og Karin Eckersberg.

Målrettet til: Erhvervsuddannelserne.

Om oplægget

Center for it i undervisningen på erhvervsuddannelser (CIU) har sat sig for at undersøge elevernes opfattelse af og holdning til anvendelsen af it på erhvervsuddannelserne igennem projektet Det nationale elevpanel. Formålet med undersøgelsen er at afdække hvordan eleverne på erhvervsuddannelserne oplever brugen af it i uddannelserne samt give skolerne et overblik over potentialer og udfordringer.

Denne session samler op på og præsenterer undersøgelsens resultater. Kom og hør elevernes ønsker samt CIUs bud på, hvordan du imødekommer dem. 

Bag undersøgelsen står Amina Sabah Karim, konsulent ved Center for it i undervisningen på erhvervsuddannelser. 

Om oplægsholderne

Amina Sabah Karim

Amina har en cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet med speciale i tosprogsdidaktik. Amina var ansat som videnskabelig assistent på Syddansk Universitet, hvor hun i samarbejde med lektor Jens Jørgen Hansen har udarbejdet en forskningsrapport med fokus på erhvervsskolelæreres tilgang til it i undervisningen.

Som konsulent i CIU arbejder Amina med Projektet Det nationale elevpanel samt netværk og andre konsulentopgaver. Derudover er Amina tilknyttet et forskningsprojekt om podcast i undervisningen på erhvervsuddannelser i samarbejde med Vibe Aarkrog, Lektor v. DPU/AU.

Karin Eckersberg

Karin Eckersberg er chefkonsulent i CIU, hvor hun arbejder med it-didaktisk design, skoleudviklingsprojekter og kompetenceudvikling af lærere. Karin er tilknyttet CIU på nedsat tid og driver i den resterende tid sin virksomhed: IntoLearning med fokus på udvikling af digitale læremidler.

Karin er læreruddannet og har en kandidat fra ITU med speciale i digital læring og konceptudvikling af læringsprodukter. Karin har tidligere været ansat i forlagsbranchen, hvor hun har arbejdet med digitale læremidler til erhvervsuddannelserne.