Hop til indhold

 

Oplægsholdere: Doris Tranberg Jørgensen og Klaus Østergård Jensen.

Målrettet til: Studieadministration.

Om oplægget

I dette oplæg bliver du præsenteret for tankerne bag og visionerne for ny IT-understøttelse af taxametertilskuddene. Du kan blandt andet høre mere om, hvilke forandringer moderniseringen vil have for den enkelte institutions indberetning af oplysninger til systemet og mulighederne for at få oplysninger om institutionens udbetalte tilskud. Oplægget er særligt relevant for medarbejdere på institutionerne, der arbejder med taxametertilskuddene.

Om oplægsholderne

Doris Tranberg Jørgensen

Doris Tranberg Jørgensen er kontorchef i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i Center for Institutionsdrift og Tilsyn. 

Klaus Østergård Jensen

Klaus Østergård Jensen er Vicedirektør i Styrelsen for It og Læring, bla. med ansvar for administration af tilskud.