Hop til indhold

 

Oplægsholder: Stine Liv Johansen.

Målrettet til: Pædagogisk personale, leder og konsulenter på dagtilbudsområdet.

Om oplægget

Børns digitale dannelsesrejse starter tidligt i livet, og mange forældre oplever, at være i tvivl om, hvad gode rammer for deres børns mediebrug er?

Hvordan kan det pædagogiske personale i dagtilbud igennem inddragende forældresamarbejde og det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet styrke børnenes digitale dannelse på tværs af dagtilbud og hjem?

I oplægget vil lektor Stine Liv Johansen tage udgangspunkt i interviews med forældre og give konkrete eksempler fra dagtilbuds praksis. 

Om oplægsholderen

Stine Liv Johansen er lektor, ph.d. ved Center for Børns Litteratur og Medier på Aarhus Universitet. I mere end 20 år har hun forsket i børn og unges mediebrug i og uden for institutioner med et særligt fokus på, hvad de gør med medier og teknologi, når de selv får lov at bestemme. Hun er forfatter til en række artikler og bøger om emnet, senest 10 tanker om digital dannelse (2022).