Hop til indhold

Margit Holm Basse

Tidspunkt: 9. november kl. 16-16.40.

Oplægsholder: Margit Holm Basse.

Målrettet til: Grundskole.

Om oplægget

Hvordan arbejder man med teknologiforståelse som enten fag eller som del af andre fag i skolen? Og hvordan oplever lærerne elevernes forståelse af teknologi og digitale dannelse efter det treårige forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens undervisning?

Med afsæt bl.a. i de 110 undervisningsforløb, som ligger på tekforsøget.dk får du indsigt i 46-forsøgskolers erfaringer med at undervise i teknologiforståelse.

Om oplægsholderen

Margit Holm Basse er konsulent på Københavns Professionshøjskole og national projektleder af ”Forsøg med teknologiforståelse”, som blev gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet af et konsortium bestående af samtlige danske professionshøjskoler og Rambøll.

Margit udvikler og tilrettelægger skræddersyet kompetenceudvikling, der passer til skoler og institutioners behov, herunder forløb om teknologiforståelse, naturfag og den sproglige dimension.