Hop til indhold

 

Oplægsholdere: Jonas Niemann, Søren Vrist Christensen, Kristoffer Elverkilde og Daniel Kjergaard.

Målrettet til: De gymnasiale uddannelser.

Om oplægget

I denne session tager eleverne ordet: De vil gerne have en samtale om, hvordan vi kan indarbejde nogle af de gode erfaringer fra corona-undervisningen i den ”almindelige” undervisning.

Under corona oplevede eleverne mere differentieret undervisning, som i højere grad var tilpasset den enkelte elev, der blev også arbejdet med flere forskellige modaliteter, som gjorde undervisningen mere spændende og tilgængelig. Elevernes perspektiv er at god og effektiv undervisning skal tilrettelægges efter elevernes faglige niveau og her er der store potentialer i de digitale løsninger.

Danske Gymnasieelever har i denne session inviteret Jonas Niemann og Søren Vrist Christensen i studiet, for at hejse et flag for de digitale potentialer. De mener nemlig, at gymnasierne lynhurtigt er vendt tilbage til ”de gode gamle dage” før corona og misser ud, ift. de potentialer digitale løsninger tilbyder, for bedre og mere differentieret undervisning.  

Om oplægsholderne

Jonas Niemann

YouTuber bag Gymnasiekemi og PhD-studerende på Naturfagenes Didaktik.

Jonas Niemann er PhD-studerende på Institut på Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, hvor han forsker i kemididaktik og diversitet i naturvidenskabsundervisning. Jonas er uddannet kemiker og har i 6 år inden starten på PhD’en arbejdet som gymnasielærer. Jonas står bag YouTube-kanalen Gymnasiekemi, som udgiver undervisningsvideoer om gymnasierettet kemi, der ses af omkring 10.000 gymnasieelever om måneden.

Søren Vrist Christensen

Lektor, Marselisborg Gymnasium, Danmark

Søren Vrist Christensen er gymnasielærer og pædagogisk koordinator på Marselisborg Gymnasium, hans undervisning er funderet i blended learning teorier.

Som undervisningskonsulent har han i de senere år holdt utallige oplæg for både privatejede og offentlige organisationer og firmaer om sin undervisningspraksis.

Derudover laver han foredrag og workshops for gymnasie- og universitetslærere om, hvordan man nemt kan integrere EdTech, flipped classroom og kooperativ læring i hverdagens praksis.

Kristoffer Elverkilde

Kristoffer er Politisk næstformand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og student fra Gammel Hellerup Gymnasium. Kristoffer arbejder meget med undervisningskvalitet, med fokus på elevinddragelse. Både lokalt på Gammel Hellerup under nedlukningen, og i det nationale politiske arbejde i DGS. 

Daniel Kjergaard

Daniel er elev i 3.g, og læser til daglig bioteknologi på Aurehøj gymnasium. Her er han bla. aktiv i elevrådet og i skolens IT-udvalg. Daniel har, som mange andre elever, haft en turbulent gymnasietid præget af flere nedlukninger – men har en forventning om at klare sig på niveau med elever fra før corona, ved eksamenerne i 2023.