Hop til indhold

Tidspunkt: 8. november kl. 12.15-12.55.

Oplægsholder: Maria Damlund. 

Målrettet til: Lærere i grundskolen. 

Om oplægget

I dette oplæg får du et helt konkret bud på, hvordan man kan arbejde med programmerbare simuleringer (CT-simuleringer) i naturfagsundervisningen.

Oplægget vil være et mix af inspiration, viden og didaktik omhandlende teknologiforståelse i naturfagene, og vil afslutningsvis diskutere brugen af simuleringer i undervisningen.

Om oplægsholderen

Maria Damlund er lærer i fagene dansk, matematik, biologi og fysik/kemi. Til dagligt underviser hun på Hornbæk skole, hvor hun er ansat som vejleder i naturfag og teknologi.

Maria har været med i diverse BUVM-arbejdsgrupper omkring tilblivelsen, afprøvningen og evalueringen af teknologiforståelse og er stærkt optaget af hvordan teknologiforståelse kan give en ekstra dimension til den allerede eksisterende undervisning.

Ved siden af sit lærerjob læser Maria en kandidat i STEM-undervisning, hvor hun særligt fokuserer på koblingen mellem naturfagene og teknologiforståelse.

Sidst opdateret: 8. september 2023