Hop til indhold

Tidspunkt: 9. november kl. 12.15-13.15.

Oplægsholdere: Louise Klinge, Christel Aagaard Rasmussen, Magnus Hermann, Morten Biering og Simon Skov Fougt.

Målgruppe: Grundskolen.

Om oplægget

Tilstedeværelsen af skærme og de underliggende teknologier i skolen er meget omdiskuteret, og linjerne bliver ofte trukket meget hårdt op – enten er du for, eller også er du imod skærme.

Men går nogle nuancer tabt, når linjerne kridtes så hårdt op? 

Vi har inviteret et kompetent panel ind i studiet til at tale om spændingsfeltet mellem det at afskærme børn og unge fra deres egne og skolens digitale enheder til at lære børn og unge at begå sig digitalt og reflektere over mulighederne og udfordringer ved den virtuelle virkelighed (digital dannelse). 

Panelet vil komme omkring følgende: 

  • Elevers perspektiv på problematikken 
  • Udfordringer og potentialer med digitale enheder i skolen
  • Hvordan der kan skabes gode rammer for læring og udvikling med skærme
  • Hvordan børn og unge klædes på til en digital virkelighed
  • Om alder er et parameter, når vi taler afskærmning og digital dannelse 

Om oplægsholderne

Louise Klinge

Louise Klinge er børne- og skoleforsker og forfatter til en række bøger. Hun laver praksisnær skoleforskning og formidler viden om børn og unges trivsel og udvikling, også med fokus på deres skærmbrug, til praktikere og beslutningstagere. Hun sidder i Børnerådet og er en del af Tech & Trivsel samt NO!SE. Læs mere om Louise Klinge (eduk.dk).

Morten Biering

Morten Biering har været skoleleder på Skolen i Sydhavnen siden 2012. Skolen var på det tidspunkt helt ny. Skolen fik mulighed for at være en Microsoft Showcase School og har arbejdet bevidst med IT.

Fra 2002 til 2006 har Morten fungeret som IT-vejleder og taget uddannelsen i Københavns Kommune. Fra 2006 til 2012 var han afdelingsleder for læringsmiljø på Hanssted Skole i Københavns Kommune. Her havde Morten ansvaret for PLC og dermed samspillet mellem gamle og nye teknologier.

Morten har i sin tid i Københavns Kommune været med til, på kommunalt plan, at implementere både Skole Intra og Aula. Han har altid interesserets sig for IT fra det hed EDB over informations og kommunikations teknologi til i dag hvor vi taler om digitale platforme og sociale medier.

Christel Aagaard Rasmussen

Christel Aagaard Rasmussen er uddannet lærer og underviser i indskolingen på Langeskov Skole. Christel besøger desuden indskolinger på hele Fyn i et projekt gennem Robothus Fyn, der omfatter eventdage, hvor teknologi og begejstring er omdrejningspunkt.

I sin fritid er Christel kaptajn i Coding Pirates Nyborg samt medlem af bestyrelsen i Danmarks it- og medievejlederforening.

Magnus Hermann

Magnus Hermann er medlem af Danske Skoleelevers bestyrelse og er næstformand i Lokal bestyrelse KBH omegn og går i 8 klasse.

Han går meget op i skærmdebatten i grundskolen, da han syntes, det er et virkelig vigtigt emne.

Simon Skov Fougt

Simon Skov Fougt er lektor i literacy research på Aarhus Universitet, DPU, og national forskningsleder på læseundersøgelsen PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Simon har skrevet ph.d. om lærerkompetenceudvikling og it samt lavet lærebøger bl.a. om teknologiforståelse.

Sidst opdateret: 18. oktober 2023