Hop til indhold

Tidspunkt: 8. november kl. 13.05-13.45. 

Oplægsholdere: Stig Toke Gissel, Lis Zacho, Rikke Bay og Rikke Egeberg.

Målrettet til: Lærere i grundskolen.

Om oplægget

Bliver de digitale fagportaler brugt for meget? Er der gået automatpilot i forberedelsen? Er tiden løbet fra de klassiske bogsystemer?

Måske findes det gode spørgsmål og de gode svar et sted midt i mellem?

Debatten kredser om digitale og analoge læremidler, men bør samtalen i virkeligheden handle om didaktik, pædagogik og hvordan vi laver god undervisning, hvor alle læremidler anvendes i et balanceret samspil?

Vi har vi inviteret et kompetent panel i studiet til at tale om digitale og analoge læremidler i grundskolen.

Det er blot nogle af de spørgsmål, som panelet vil tale om i denne session. 

Om oplægsholderne

Stig Toke Gissel

Stig Toke Gissel er leder af Nationalt Videncenter for Læremidler, Læremiddel.dk, og docent ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Stig forsker i design, brug og virkning af digitale og analoge læremidler. Bl.a. leder han aktuelt et projekt om lærervejledninger, hvor der er testet et nyt design af lærervejledninger til digitale fagportaler – som typisk er ret sparsomme og beskæftiger sig med hvordan elever læser på digitale fagportaler.   

Lis Zacho

Lis Zacho er cand.pæd. i IT-didaktisk design og arbejder som lærer og matematikvejleder. Hun blogger på Folkeskolen.dk, læremiddelforfatter og er frivillig i Coding Pirates.

Hun er interesseret i, hvordan vi kan anvende digitale teknologier i skolen til at understøtte elevernes læring og motivation for fagene. Men også skeptisk og kritisk over for ureflekteret brug af digitale teknologier i skolen.

Rikke Bay

Rikke Bay er forlagsdirektør i Alinea og har gennem mere end 20 år arbejdet med udvikling af analoge og digitale læremidler til grundskolen.

Rikke er særligt optaget af, hvordan forskellige læremidler bidrager til at skabe god, varieret og engagerende undervisning.

Rikke Egeberg

Rikke Egeberg er pædagogisk konsulent for de pædagogiske læringscentre og fysiske læringsmiljøer hos CFU Absalon.

Med en baggrund som folkeskolelærer, skolebibliotekar, kommunal PLC-konsulent i Køge Kommune og nu CFU-konsulent og stud. cand. pæd., materiel kultur fra DPU, har hun haft nærmest alle kasketter på i ift. læremidler – fra bruger, til udlåner, indkøber og nu vejleder og faglig sparringspartner.

Sidst opdateret: 7. november 2023