Hop til indhold

Tidspunkt: 8. november kl. 15.10-15-50.

Oplægsholder: Claus Holm.

Målrettet til: Alle.

Om oplægget

I 2018 slog daværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind mistrivselsalarm som følge af en konstaterbar stigende udfordring med mistrivsel blandt børn og unge.

Fem år senere, har mange uddannelsesinstitutioner udformet politikker med fokus på mistrivsel, og regeringen har nedsat Trivselskommissionen, som skal bidrage til at løse det, som i dag kaldes et samfundsproblem.

Fokus for forelæsningen er, hvad der aktuelt er af forskningsbaserede anbefalinger til pædagogiske løsninger på børn og unges mistrivsel i uddannelsessystemet. For når trivselsalarmen går, skal man tilkalde de rette ’redningsfolk’.

Om oplægsholderen

Claus Holm er ph.d., lektor og leder af DPU, Aarhus Universitet.

Han har i mange år bidraget til debatten om sammenhængen mellem præstationer i uddannelsessystemet og mistrivsel i Danmark og for nylig udgivet artiklen "Fører meritokrati mistrivsel med sig?".

Sidst opdateret: 9. oktober 2023