Hop til indhold

Tidspunkt: 9. november kl. 16-16.40.

Oplægsholder: Anja Bols Slåttvik.

Målrettet til: Alle med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Om oplægget

I oplægget præsenteres et ungt ph.d.-projekt og dets foreløbige analyser baseret på data fra observationer og interviews, som er indsamlet i løbet af efteråret 2023.

Projektet sætter fokus på, hvordan læse- og skriveteknologier (LST) anvendes som støtte til at læse, skrive, tale og lytte i forbindelse med at lære og tilegne sig et fremmedsprog, når man har læse- og skrivevanskeligheder. Projektets formål er – i et samarbejde med de deltagende lærere – at skabe pejlemærker for god LST-sensitiv sprogundervisning.  

Om oplægsholderen

Anja Bols Slåttvik er lektor i engelsk og master i dansk som andetsprog på læreruddannelsen og HF i Vestjylland – Nørre Nissum og Holstebro, og ph.d.-studerende ved VIAUC og Aarhus Universitet, DPU.

Anja har arbejdet specifikt med elever med ordblindhed siden 2008. Hun er desuden medlem af styregruppen i ROAL, Samrådet for Ordblindhed og Andre Læse- og skrivevanskeligheder. 

Sidst opdateret: 9. august 2023