Hop til indhold

 

Tidspunkt: 9. november kl. 16:00-16:40

Oplægsholder: Daniella Tasic Hansen. 

Målrettet til: Voksen- og efteruddannelse.

Om oplægget

For at bevare et attraktivt udbud af voksen- og efteruddannelse, er der behov for at tænke undervisningsformaterne på nye måder.

Sessionen tager afsæt i projektet ”Grøn omstilling af hele virksomheden - gennem nye undervisningsformater i AMU”, hvor der udvikles nye undervisningsformater med sigte på, at medarbejderne sammen med andre kan ændre og faktisk ændrer praksis på arbejdspladsen. Det gøres gennem et fleksibelt tilrettelagt undervisningsforløb med en kombination af onsite og online læringsaktiviteter.

Der arbejdes blandt med online micromoduler, online seancer og praktiske opgaver i virksomheden – samt deltagelse af flere faggrupper i kursusforløb. Daniella Tasic Hansen v. Videncenter for Digital Handel og eVidenCenter og ”” vil i denne session fortælle om proces, udvikling og forventningerne til indsatserne - men også de regler og rammer, der udfordrer særligt udviklingen af nye digitale formater/tilbud. 

Om oplægsholderen

Daniella Tasic Hansen, Projektudvikler og specialkonsulent i e-læring v. Videncenter for Digital Handel og eVidenCenter.

Daniella har i en årrække arbejdet med udvikling af undervisningspraksis gennem projekter og kompetenceudvikling af undervisere i it-didaktik. Hun har en bred erfaring med projektledelse af udviklingsprojekter fx inden for online og Blended Learning, Virtual Reality, it-didaktisk udvikling samt livslang læring.

Derudover er hun dansk repræsentant i Nordisk Netværk for Voksnes læring – digital inklusion.

Sidst opdateret: 28. september 2023