Hop til indhold

Tidspunkt: 8. november kl. 16-16.40.

Oplægsholder: Tine Wirenfeldt Jensen.

Målrettet til: Lærere på gymnasiale uddannelser.

Om oplægget

De humanistiske fag har en lang tradition for at beskæftige sig med teknologi i et historisk, etisk og demokratisk perspektiv. Elever arbejder i de humanistiske fag også med både analyse og produktion af digitale kulturprodukter som fx video, podcasts og memes.

Men med generativ AI (som fx ChatGPT og DALL-E) sker der et grundlæggende skift i forholdet mellem de humanistiske fag og teknologi: Mennesker har ikke længere monopol på kreativt at skabe kulturprodukter i form af tekst, billeder og lyd.

Hvad betyder udviklingen for, hvordan de humanistiske fag forholder sig til teknologi? Og hvordan uddanner man eleverne til at tage del i en verden med nye teknologiske muligheder?

Om oplægsholderen

Tine Wirenfeldt Jensen er ph.d. i læring og uddannelse, selvstændig i firmaet METoDo og tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern adjunktvejleder.

Tine Wirenfeldt Jensen er en del af Børne- og Undervisningsministeriets ekspertgruppe om ChatGPT og prøveformer, og hun har holdt foredrag om ChatGPT og skriftlighed på en lang række uddannelsesinstitutioner.

Hun er i sin forskning optaget af skriftlighed og skriveidentitet, herunder hvordan ny teknologi påvirker forestillinger om faglig dannelse og selvstændighed. 

Sidst opdateret: 13. oktober 2023