Hop til indhold

På konferencen vil der bl.a. være oplæg om digital dannelse og kritisk stillingtagen, tips og tricks til anvendelse af teknologi i undervisningen, debatter om potentialer og udfordringer ift. institutionernes digitale hverdag, datainformeret undervisning, anvendelse af teknologi, brug af læringsdata og meget mere. 

Programtekster opdateres løbende med oplægsholdere og tidspunkter, og vi forbeholder os retten til ændringer.

Vil du have informationen først? Så følg os på Facebook og LinkedIn

Husk at invitere dine kollegaer, så I kan deltage i Digitaliseringsdage sammen.

Læsning i digitaliseringens tidsalder

Målrettet til: Ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Oplægsholder: Anne Mangen.

Hvordan skriver man kvalificeret med stemmen?

Tale-til-tekst for elever i skriftsprogsvanskeligheder.

Målrettet til: Ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Oplægsholdere: Annemette Stoklund & Birgitte Hougaard Bønding.

Snubler øjnene, når læsningen er usikker?

Målrettet til: Ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Oplægsholdere: Sigrid Klerke og Stine Engmose.

Hvordan kan en mentor støtte ordblinde elevers brug af læse- og skriveteknologi?

Ordblinde elevers LST-strategier.

Målrettet til: Ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Oplægsholder: Helle Bundgaard Svendsen.

Hvilke kompetencer kræver det at kunne agere kritisk med og imod Big data?

Målrettet til: De gymnasiale uddannelser.

Oplægsholder: Opdateres.

Hvad tilbyder digitale teknologier ift. at gentænke måden vi uddanner elever og studerende?

Målrettet til: De gymnasiale uddannelser.

Oplægsholder: Opdateres.

Tips til go databrug undervisningen

Målrettet til: De gymnasiale uddannelser.

Oplægsholder: Opdateres.

Digital Kildekritik

Målrettet til: De gymnasiale uddannelser.

Oplægsholder: Opdateres.

Kan kunstig intelligens hjælpe med at udvikle læringsforløb

Målrettet til: De gymnasiale uddannelser.

Oplægsholder: Opdateres.

Digital læsning – potentialer og udfordringer

Målrettet til: De gymnasiale uddannelser.

Oplægsholder: Opdateres.

Hvordan kan digitale løsninger styrke undervisnings-differentieringen på de gymnasiale uddannelser?

Eleverne tager ordet. 

Målrettet til: De gymnasiale uddannelser.

Oplægsholder: Opdateres.

Digitale kompetencer i gymnasiet – intro til den nye vejledning

Målrettet til: De gymnasiale uddannelser.

Oplægsholder: Opdateres.

Dataøkonomi – har du styr på dine kursisters data?

Målrettet til: VEU (Voksen- og efteruddannelse).

Oplægsholder: Opdateres.

Er teknologi en del af løsningen på faldende kursisttal I VEU?

Målrettet til: VEU (Voksen- og efteruddannelse).

Oplægsholder: Opdateres.

Hvordan kan man bruge LMS-data til at kvalitetssikre undervisningen?

Identificer elever, som er frafaldstruede og lav faglige og kommunikative præventive aktiviteter, som fastholder kursisterne.

Målrettet til: VEU (Voksen- og efteruddannelse).

Oplægsholder: Opdateres.

Kan man lære at polstre møbler online?

Målrettet til: VEU (Voksen- og efteruddannelse).

Oplægsholder: Opdateres.

Digitale produktioner på budget

Målrettet til: FGU (Forberedende grunduddannelse).

Oplægsholder: Opdateres.

Fra mavefornemmelse til datainformeret praksis

Målrettet til: FGU (Forberedende grunduddannelse).

Oplægsholder: Opdateres.

Kapacitetsopbygning med digitale fyrtårne

Målrettet til: FGU (Forberedende grunduddannelse).

Oplægsholder: Opdateres.

Teknologiforståelse som metodisk løftestang for alle fag på FGU

Målrettet til: FGU (Forberedende grunduddannelse).

Oplægsholder: Opdateres.

Frihedsforsøg og en fri skole

Målrettet til: Grundskole.

Oplægsholder: Opdateres.

Kapacitetsopbygning af digitale kompetencer lokalt – hvordan?

Målrettet til: Grundskole.

Oplægsholder: Opdateres.

Teknologiforståelse i undervisningen: De gode eksempler

Målrettet til: Grundskole.

Oplægsholder: Opdateres.

Det nye evaluerings- og bedømmelsessystem

Målrettet til: Grundskole.

Oplægsholder: Opdateres.

Kan teknologi bidrage til bedre inklusion?

Målrettet til: Grundskole.

Oplægsholder: Opdateres.

IT-sikkerhed er også for lærere

Målrettet til: Grundskole.

Oplægsholder: Opdateres.

AI som fremtidens teknologi – hvad med mennesker?

Målrettet til: Ledelse.

Oplægsholder: Opdateres.

Datainformeret ledelse og skoleudvikling

Målrettet til: Ledelse.

Oplægsholder: Opdateres.

Trendforskning: unges brug af digitale platforme

Målrettet til: Ledelse.

Oplægsholder: Opdateres.

Fremtidens teknologi i uddannelsessektoren: et trend- og tendens-kig i spåkuglen

Målrettet til: Ledelse.

Oplægsholder: Opdateres.

GDPR og Schrems II

Hvordan løser man problematikken med overførsel til 3. lande i uddannelsessektoren? 

Målrettet til: Ledelse.

Oplægsholder: Opdateres.

Digital forandringsledelse

Målrettet til: Ledelse.

Oplægsholder: Opdateres.

Kritisk stillingtagen til digital adfærd

Hvad skal man lære for at kunne navigere i et digitalt samfund?

Målrettet til: Ledelse.

Oplægsholder: Opdateres.

Hvordan sikrer vi Danmarks plads som de bedste i verden til at skabe værdi og kvalitet gennem digitalisering i undervisning og læring?

Målrettet til: Alle.

Oplægsholder: Opdateres.

Er makerspaces kun sjov med teknologi, eller lærer eleverne noget?

Målrettet til: Alle.

Oplægsholder: Opdateres.

7 trin til bedre læring med udgangspunkt i læringsdata

Målrettet: Erhvervsuddannelser.

Oplægsholder: Opdateres.

Den digitale lim – bedre kobling mellem skole og praktik

Målrettet: Erhvervsuddannelser.

Oplægsholder: Opdateres.

 

Digital udvikling og grøn omstilling

Hvad betyder det for vores erhvervsuddannelser?

Målrettet: Erhvervsuddannelser.

Oplægsholder: Opdateres. 

Hvad mener eleverne om anvendelsen af it på erhvervsuddannelserne?

Målrettet: Erhvervsuddannelserne.

Oplægsholder: Center for IT i Erhversuddannelserne.

Digital teknologi og dannelse; en del af den styrkede pædagogiske læreplan

Hvordan kan anvendelse af digitale teknologier understøttes i den pædagogiske praksis?

Målrettet til: Pædagogisk personale, ledere og konsulenter på dagtilbudsområdet.

Oplægsholder: Opdateres.

Samarbejde med forældre om børns brug af digitale medier og teknologier i hjem og dagtilbud

Målrettet til: Pædagogisk personale, ledere og konsulenter på dagtilbudsområdet.

Oplægsholder: Opdateres. 

Fra teori til praksis

En faglig samtale om erfaringer, udfordringer og succeser med brug af digitale teknologier i dagtilbud.

Målrettet til: Pædagogisk personale, ledere og konsulenter på dagtilbudsområdet.

Oplægsholder: Teamleder Sigrid Knap i samtale med oplægsholdere og repræsentanter fra praksis.

Kreativitet, leg og mangfoldige teknologier

Hvordan kan makerspaces i dagtilbud udvikles og anvendes i sammenhæng med den styrkede pædagogiske læreplan?

Målrettet til: Pædagogisk personale, ledere og konsulenter på dagtilbudsområdet.

Oplægsholder: Opdateres.